O mnie

O mnie

Z zawodu jestem psycholożką i tłumaczką. Z pasji life coachem i certyfikowaną nauczycielką uważności (mindfulness). W swojej pracy opieram się na holistycznym rozumieniu człowieka widzianego jako jedność trzech wzajemnie wpływających na siebie wymiarów: ciała, umysłu i świadomości (ducha).

Ukończyłam Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem Certyfikowanym Coachem International Coaching Community (ICC). 

Szczególne miejsce, zarówno w mojej osobistej jak i zawodowej praktyce, zajmuje uważne życie (mindfulness) oraz praktyka współczucia (compassion). Jestem certyfikowaną przez Mindfulness Association trenerką 8-tygodniowych kursów MBLC (Mindfulness Based Living Course – Kursu życia opartego na zasadach uważności) według programu opracowanego przez Mindfulness Association UK.

Prowadzę warsztaty, treningi i szkolenia integrujące wiedzę z zakresu psychologii, neurobiologii, coachingu oraz naukowo potwierdzonych praktyk uważności (mindfulness).

Specjalizuję się w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, wzmacnianiu odporności psychicznej budowaniu dobrostanu. Warsztaty i szkolenia obejmują takie obszary jak:

 • zarządzanie stresem,
 • zarządzanie emocjami,
 • trening mindfulness,
 • komunikacja interpersonalna,
 • wzmacnianie kompetencji społecznych,
 • uważne przywództwo.

Psychologia kliniczna dała mi solidną porcję wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiej psychiki.

Coaching wyposażył mnie w użyteczne narzędzia służące wspieraniu świadomej zmiany.

Praktykowanie uważności uświadomiło istnienie wzajemnych powiązań pomiędzy ciałem i umysłem. Zapraszam!

Certyfikaty i szkolenia

 • 2014/12 – International Certification Coaching Training (ICC)
 • 2015/12 – 8-tygodniowy kurs Mindfulness (MBSR)
 • 2020/05 – Certyfikat ukończenia Cetryfikowanego Kursu Mindfulness MBLC
 • 2020/09 – Certyfikat ukończenia Certyfikowanego Kursu Compassion
 • 2021/09 – Certyfikat gotowości do nauczania 8-tygodniowego Kursu życia opartego na uważności (MBLC)
 • 2023/01 – Kurs Technik Oddechowych (metoda SKY)
 • 2023/06 – Certified Mindfulness Teacher 
 • 2023/11 – Certificate of Completion – Search Inside Yourself Program – techniques for building emotional intelligence, mindfulness and leadership skills
Ścieżka nauczycielska Mindfulness 
 • Certyfikowany Kurs Mindfulness (64h) – 2019/2020r.
 • Kurs wprowadzający do umiejętności nauczania (30h) – 2020/2021r.
 • Kurs doskonalenia zawodowego „Rozwój umiejętności dopytywania w nauczaniu uważności” (5,5h) – 2021r.
 • Wyjazdowe szkolenie nauczycielskie MBLC (50h) – 2021r.
 • Prowadzenie dwóch 8-tygodniowych kursów MBLC pod superwizją – 2022/2023
 • Ścieżka nauczycielska została zakończona uzyskaniem miana
  certyfikowanego nauczyciela MBLC w czerwcu 2023r.